Folosește VLAN-uri private:

  • pentru a te interconecta cu un alt operator prezent în RoNIX, intr-un LAN virtual. Folosind acest mecanism poți de exemplu vinde/cumpăra servicii de conectivitate last-mile (buclă locală) unui terț cu care te interconectezi via RoNIX;

… și/sau …

  • pentru a interconecta două (sau mai multe) rețele proprii din zone geografice diferite. În acest caz îți asiguri transportul datelor intra-rețea prin infrastructura RoNIX. Acest mod de utilizare este denumit ”virtual patch” în unele IX-uri.